Wat doet het CLB?

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met jou gaan ze op zoek naar een antwoord op jouw vraag.


Het CLB werkt gratis en iedereen is welkom: zowel ouders, leraren als de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Sommige CLB’s werken met een interculturele medewerker. Die zorgt voor een lage drempel voor mensen uit andere culturen.


Het Vrij CLB Limburg werkt op 4 domeinen:


  • gezondheid
  • welbevinden
  • leren
  • studiekeuze

Lees ook het CLB in 7 vragen (aangeboden in 10 talen)