Vacature: maatschappelijk werkerFunctieomschrijving

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers, psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers). Je staat samen met jouw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.Taken

 • Afhankelijk van je team ligt de nadruk van je opdracht op het onthalen van vragen of de verdere begeleiding
 • De hulpvraag van de verschillende actoren exploreren om inzicht te krijgen in de problematiek en een vervolgtraject op maat te kunnen maken
 • Handelingsgericht werken conform de Prodia-protocollen samen met leerlingen, ouders en scholen
 • Indien nodig toeleiden naar externe hulpverlening
 • Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding
 • Onderwijsnoden in kaart kunnen brengen en handelingsgerichte adviezen formuleren i.s.m. het multidisciplinaire teamVerwachte competenties

 • Kennis van het jeugdhulplandschap, begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken. Kennis van het oplossingsgericht en handelingsgericht werken is een meerwaarde
 • Is in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • Kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken (nauwkeurig, stipt, deskundig , kritisch, evaluerend, …)
 • Bereid zijn om het eigen functioneren kritisch te bekijken
 • Kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken (nauwkeurig, stipt, deskundig , kritisch, evaluerend, …)
 • Multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie en met netwerkpartners
 • Stressbestendig zijn en zich flexibel opstellen
 • Zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk kwetsbaren en andere culturele contexten
 • Basiscomputervaardigheden bezitten en zich vlot kunnen inwerken in sectoreigen software systemenVereisten

 • Diploma: Bachelor Sociaal Werk of Bachelor Maatschappelijk Werk
 • Vervoer: Je hebt een wagen ter beschikking en bent bereid je te verplaatsen in het werkgebiedContract

 • Deeltijds of voltijds: Aantal uren is bespreekbaar
 • Tewerkstellingsplaats: In onze afdelingen binnen LimburgWerkervaring

 • Zowel mensen met als zonder ervaring kunnen zich kandidaat stellenAanbod

 • Een professioneel kader met ondersteuning en mogelijkheden tot opleiding
 • Een boeiende en afwisselende job
 • Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement OnderwijsInteresse?

Gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats na afspraak. Naast een aantal vaste betrekkingen, leggen we ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.
Voor meer informatie of vragen kan je steeds terecht bij Goele Haesendonck, directeur personeel en organisatie: 089 51 98 60.
Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar sollicitatie@vclblimburg.be.