CONTACTEER HET COVID TEAM

Mogelijk vindt u reeds een antwoord op uw vraag door de tekst onder de webformulieren te lezen.

Maak je keuze hieronder:

Vanaf 10 september 2021 wordt het contactonderzoek op school in samenwerking met het callcenter van de Vlaamse Overheid uitgevoerd. De overheid bepaalt de afspraken i.v.m. de te nemen maatregelen op school.

Wat doet het CLB?

Als een leerling of personeelslid besmet is, zal het CLB de hoog- en laagrisicocontacten (HRC en LRC) van de besmette persoon in kaart brengen door een telefonisch gesprek met de besmette leerling of personeelslid.

  • Het CLB verwittigt de school zodat de school een informatieve brief kan bezorgen aan de lage risico contacten. Ze mogen naar school blijven komen en beperken hun contacten met kwetsbare personen voor 14 dagen. De datum staat op de brief.
  • Het CLB verwittigt de school en het call center van de hoge risico contacten:
    • De school verwittigt de arbeidsgeneesheer wanneer leerkrachten een hoge risisco contacten gehad hebben. Arbeidsgeneeskunde verstuurt testcodes naar de leerkrachten.
    • De school stuurt de hoge risisco contacten leerlingen en leerkrachten naar huis.


Wat doet het callcenter?Het callcenter neemt contact op met de hoogrisicocontacten om de te volgen maatregelen uit te leggen. Deze maatregelen kunnen verschillen naargelang de vaccinatiestatus of een mogelijk herstelcertificaat van de betrokkenen. Het call center zal de quarantaineperiode opvolgen. De school of het CLB beschikken niet over de juiste informatie om dit te doen en verwachten dat ouders en leerlingen de afspraken van het call center opvolgen.

Asymptomatische hoogrisicocontacten die in de voorbije 180 dagen al een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt ( = beschikken over een herstelcertificaat), ontvangen geen testcode of quarantaineattest en mogen de lessen op school blijven volgen. Ook deze leerlingen worden opgebeld door het callcenter. Van zodra deze leerlingen mogelijke symptomen van COVID-19 ontwikkelen, zelfs milde, moeten ze naar huis en contact opnemen met de huisarts om zich te laten testen door middel van een PCR-test.Wanneer neemt u contact op het callcenter en niet met school of CLB?Het call center belt vanop het nummer 02 214 19 19 en sms’t vanop het nummer 8811. In bepaalde gevallen kan het call center teruggebeld worden op 02 214 19 19. Dit is met name het geval

  • wanneer men een oproep van het call center gemist heeft;
  • wanneer men als besmet persoon, na door het call center te zijn gecontacteerd, bijkomende informatie wenst mee te delen omtrent de personen waarmee men recent in contact is geweest;
  • wanneer activatiecode voor een PCR-test of een quarantainecertificaat niet verkregen is.Wanneer gaan meerdere klassen of een school dicht?De burgemeester zal i.s.m. de medische expert van de eerste lijns zone en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslissen of bij een clusterbesmetting met wijdverspreide circulatie bijkomende maatregelen nodig zijn zoals uitgebreide testen en/of schoolsluiting.

Bij overmacht, wanneer teveel leerkrachten ziek of in quarantaine moeten, kan het schoolbestuur beslissen dat de school volledig of gedeeltelijk sluit wegens pedagogische overmacht.Hoe kan u antwoorden vinden zonder lange wachttijden?